เป็นความจริงที่ยอมรับกันมานานในวงการบำบัดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตของคน ๆ หนึ่งในรูปแบบของคนในปัจจุบัน เด็กตามที่พวกเขากล่าวว่าเป็นพ่อ หรือแม่ของผู้ชาย หรือผู้หญิง จิตบำบัดและเหตุการณ์หรือวิถีชีวิตของตัวเราในสมัยก่อนนั้นเป็นพ่อแม่ของเขาหรือเธออย่างแน่นอน จิตบำบัดบ่อยครั้งที่เหตุการณ์ความรู้สึกและความสัมพันธ์ในอดีตผูกพันกับปัญหาปัจจุบันอย่างแยกไม่ออก จิตบำบัดเสนอวิธีการปฏิบัติในระยะยาวในการแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้น

ในปัจจุบันจิตบำบัดโดยการเจาะลึกลงไปที่รากเหง้าสาเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นเดียวกับรูปแบบของจิตวิเคราะห์หรือการบำบัดส่วนใหญ่จิตบำบัดจิตบำบัดมีพื้นฐานมาจากหลักการจิตบำบัดที่ฟังดูไม่ชัดเจน แต่แล้วสิ่งส่วนใหญ่ที่ฟังดูไม่ชัดเจนก็ทำเช่นนั้นเพราะมันเป็นผลสุดท้ายของการคิดอย่างรอบคอบการตระหนักว่าพวกเราที่เหลือคิดว่าเป็นอัจฉริยะ

ใช้ความอดทนความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถอยผิดขั้นตอน

การระลึกถึงสถาปัตยกรรมของสภาวะทางอารมณ์และจิตใจของบุคคล ณ จุดใดจุดอ่อนหรือสิ่งที่ทำให้บุคคลนั้นประสบปัญหาสามารถระบุได้ไม่เพียง แต่สิ่งที่พวกเขาเป็นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสาเหตุด้วยในจิตบำบัดคำถามที่ว่า “ทำไม” มักมีความสำคัญมากกว่าคำถามที่ว่าอะไร จิตบำบัดความเจ็บป่วยทางสรีรวิทยามักได้รับการรักษาในรูปแบบของ อะไรดังนั้นการติดเชื้อแบคทีเรียจึงหายได้ด้วยยาปฏิชีวนะ มันคืออะไรแบคทีเรีย.แล้ววิธีหนึ่งจะรักษาจิตบำบัดได้อย่างไร ยาปฏิชีวนะจิตบำบัด

ต้องกลับไปสู่สาเหตุมากกว่าผลกระทบหลักสูตรจิตบำบัดทางจิตจำเป็นต้องใช้ความพยายามในระยะยาวโดยทั่วไปจะใช้เวลาอย่างน้อยหกเดือน ต้องใช้เวลาในการสร้างประวัติศาสตร์ทางจิตวิทยาของบุคคลหนึ่งจิตบำบัดขึ้นมาใหม่จิตบำบัดเพื่อให้เข้าใจสภาพจิตใจและอารมณ์จิตบำบัดในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง เวลาและการเปลี่ยนที่ไม่ถูกต้อง มักมีการกล่าวกันว่าจิตวิทยาและจิตบำบัดไม่ใช่ศาสตร์ที่แน่นอนคล้ายกับคนตาบอดที่เดินสะดุดในความมืดและด้วยเหตุผลที่ดี

ทำไมคนนี้ถึงทำตัวแบบนี้ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาหรือเธอตั้งแต่วัยเด็ก

จิตบำบัดจิตบำบัดแตกต่างจากการบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจตรงที่ดูที่สาเหตุโดยไม่พยายามเปลี่ยนพฤติกรรมที่เรียนรู้ กล่าวอีกนัยหนึ่งเป็นการบำบัดรูปแบบหนึ่งที่รวบรวมความคิดของอดีตที่ส่งผลกระทบต่อปัจจุบันจิตบำบัดเพื่อความเข้าใจมากกว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นคือ “ทำไม” สะกดจิตบำบัดแทนที่จะเป็นการบำบัดแบบอะไรหรือ อย่างไรทำไมคนนี้ถึงทำตัวแบบนี้ เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาหรือเธอตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มสาวและอื่น ๆ

จิตบำบัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง จิตบำบัดไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนความรู้สึกและพฤติกรรมเหล่านั้น แต่เพื่อพัฒนาความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพวกเขามาจากไหน มีผลทำให้การบำบัดรูปแบบนี้เป็นการรักษาแบบ ยอมรับ จิตบำบัดที่แทบจะอดทนโดยการมีส่วนร่วม ผู้ป่วยสามารถเข้าใจตนเองได้อย่างถูกต้อง ในการทำความเข้าใจว่าการยอมรับอยู่  และในการยอมรับว่าเราสามารถพบสันติสุขได้